#
*** p < 0.001 у порівнянні з попереднім тижнем.
## - p < 0.05 у порівнянні Hericium з плацебо.

HERICIUM ERINACEUS ДОСТОВІРНО ПОКРАЩУВАВ КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ

Phytother Res. 2009 Mar;23(3):367-72. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Mori K., Inatomi S., Ouchi K., Azumi Y., Tuchida T.

Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження в паралельних групах проведено за участю пацієнтів у віці від 50 до 80 років з діагнозом помірних когнітивних порушень. Метою було вивчити ефективність перорального застосування Hericium erinaceus (їстівного базидіоміцети) для поліпшення когнітивних порушень. Оцінка когнітивних функцій виконувалася за допомогою переглянутої шкали деменції Хасегава (Revised Hasegawa Dementia Scale, HDS-R). Після 2 тижнів попереднього обстеження 30 учасників були рандомізовані у дві групи по 15 чоловік, перша група отримувала яких дали Hericium erinaceus, а друга - плацебо. Учасники першої групи брали чотири таблетки по 250 мг, що містять 96% сухого порошку Hericium erinaceus, три рази в день протягом 16 тижнів. Після припинення прийому учасників спостерігали протягом наступних 4 тижнів. На 8, 12 і 16 тижні випробування група Hericium erinaceus показала значно вищі оцінки за шкалою когнітивних функцій у порівнянні з групою плацебо. Показники групи Hericium erinaceus збільшувалися з тривалістю прийому, але на 4-му тижні після припинення прийому через 16 тижнів показники значно знижувалися. Лабораторні тести не показали негативного ефекту Hericium erinaceus. Результати, отримані в цьому дослідженні, свідчать про те, що Hericium erinaceus ефективний в поліпшенні помірних когнітивних порушень.